Zbavujte se tuků efektivně!

Rýsujete na léto a potřebujete se zbavit tuků ? Zde je pár záladních znalostí, které by jste pro efektivní spalování tuků měli vědět. Klíčem k co nejefektivnějšímu spalování tuků je dostat tělo do aerobního pásma, kdy jsou zajištěny optimální podmínky pro využití tuků jako zásoby energie při cvičení a tím dochází k jejich spalování. Co to, ale aerobní pásmo je?


Z hlediska fyziologie zátěže rozlišujeme dva způsoby získávání energie při cvičení.


1. Anaerobní způsob

2. Aerobní způsob


Tyto dva způsoby se liší v tom, že při anaerobním způsobu je poptávka organismu po kyslíku vyšší než je přijímáno a v těle vzniká tzv. kyslíkový dluh. V tomto případě je zdrojem energie ATP-CP systém popřípadě i glukóza. Jedná se o především o silové sporty, sprinty do 400 metrů a celkově sportovní aktivity kde se rozvíjí síla, rychlost či koordinaci. Z toho vyplývá, že v anaerobním pásmu vaše tělo tuk nespaluje. Druhý způsob získávání energie při cvičení je aerobní. Je to tehdy když je poptávka organismu po kyslíku menší než je přijímáno. Tzn. že organismus má dostatek kyslíku, který je potřebný při přeměně mastných kyselin na zdroj energie, neboli při spalování tuků. Proto se všeobecně říká, že aerobní pásmo je když se dostatečně zapotíte, ale můžete u toho ještě mluvit, tzn.že nejste v kyslíkovém deficitu. Další podmínkou pro efektivní spalování tuku je délka cvičení. Všeobecná doporučení jsou, že u mužů se tuky spalují po cca 20minutách aerobního cvičení, u žen je to po 30 až 40minutách. Pokud jste, ale velice trénovaní jedinci, či profesionální sportovci je tato doba podstatně kratší. A jak je to s tepovou frekvencí u jednotlivých pásem? Zde je to velice individuální. Na internetu je mnoho různých vzorců, dle kterých si můžete přibližně vypočítat, jaká je vaše ideální spalovací tepová frekvence, ale je to opravdu dost přibližné. Jsou jedinci, kteří spalují již při 120 tepech za minutu, ale jsou i tací, kteří se musí dostat alespoň na 150 tepů. Nejspolehlivější způsob je test laktátové křivky, neboli laktátový zátěžový test, který si za poplatek můžete nechat udělat na mnoho různých pracovištích.


Z vlastních zkušeností, když potřebuji shodit tuk v problémových partiích tak volím především běh, chůzi do schodů, lehčí kruhové tréninky či thajský box. Samozřejmě to podpořím lehkým a vyváženým jídelníčkem a úspěch je zaručen!


Zajímavé
Poslední